V skladu s 4. členom pravil vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Preserje pri Radomljah

sprejme ravnateljica Ana Nuša Kern

 

PRAVILA IZPOSOJE KNJIG  V ŠOLSKI KNJIŽNICI


Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo. Izkaznice bodo letos nove in jih bodo učenci dobili najkasneje do novega leta. Veljajo za ves čas šolanja.

Urnik

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7.10 do 8.15, med odmori in po pouku. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.10 do 14. ure, razen kadar poteka v knjižnici pouk. Kadar je knjižničarka odsotna, visi na vratih knjižnice obvestilo. Učenci prve triade hodijo v šolsko knjižnico enkrat tedensko. Ob ponedeljkih je knjižnica odprta do 16. ure.

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne)                                  14 dni

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke, igrače) je  namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposoditi samo v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) niso za izposojo na dom.

Možne so rezervacije gradiva.

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarjem/-ko.

VEDENJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

Česa v knjižnici ne počnem?

  • SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
  • NE VPIJEM.
  • NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
  • NE HODIM PO SEDEŽIH.
  • NE PREKLINJAM.
  • SE NE PRETEPAM.
  • NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
  • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
  • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.
  • NE JEM IN NE PIJEM

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničar/-ka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

BEREM KNJIGE IN REVIJE

PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.

NAJDEM SVOJ MIR.

SE UČIM.

PIŠEM DOMAČO NALOGO

REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.

BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.

UPORABLJAM RAČUNALNIK.

POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM

SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.

 

 

 

Uporaba računalnikov in tiskalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta. V knjižnici lahko učenci in učitelji uporabljajo tudi tiskalnik.

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.

Zaradi velikega zanimanja je uporaba računalnikov omejena na 15 minut. Kadar so računalniki prosti, lahko učenci uporabljajo računalnik tudi dalj časa.

Pri računalnikih ni dovoljeno:

–       brisanje nameščenih programov,

–       nameščanje programov,

–       uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

Če učenec ne upošteva pravil, mora za tisti dan zapustiti knjižnico. Dokler se njegovo vedenje ne spremeni, je pri uporabi računalnika spremljan.

 

Ravnateljica:                                                                                                           Knjižničarka:

Ana Nuša Kern                                                                                                     Amanda Pokorn