Specialne pedagoginje

Magdalena Tehovnik, Darja Pekolj, Manca Vrhovnik, Neja Zupanc, Ajda Hiti, Sara Danilovska

Delovna področja:

 • odkrivanje učencev s posebnimi potrebami ter zagotavljanje pogojev, pod katerimi lahko dosežejo najboljše rezultate,
 • nudenje individualne pomoči učencem,
 • spodbujanje razvoja močnih področij in razvijanje občutka varnosti,
 • učenje socialnih veščin,
 • priprava individualiziranih programov,
 • sodelovanje z učitelji in starši o delu z učenci ter seznanjanje z naravo njihovih težav,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

 Izvajalke dodatne strokovne pomoči

Petra Gale Jelenko, Kristina Škerjanec, Bernarda Banko

Delovna področja:

 • nudenje individualne pomoči učencem,
 • spodbujanje razvoja močnih področij in razvijanje občutka varnosti,
 • učenje socialnih veščin,
 • priprava individualiziranih programov,
 • sodelovanje z učitelji in starši o delu z učenci,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

Mesečne govorilne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00. Dosegljive smo tudi vsak dan v času delavnika med 7.00 in 14.30.

Za vsa vprašanja smo dosegljive po e-pošti: