Specialne pedagoginje in izvajalke dodatne strokovne pomoči

Magdalena Tehovnik, Ema Barbič, Manca Vrhovnik, Neja Zupanc, Ajda Hiti, Neža Mulej, Gregor Dovč, Petra Gale Jelenko, Kristina Škerjanec, Sarah Horvat

Delovna področja specialnih pedagoginj:

 • odkrivanje učencev s posebnimi potrebami ter zagotavljanje pogojev, pod katerimi lahko dosežejo najboljše rezultate,
 • nudenje individualne pomoči učencem,
 • spodbujanje razvoja močnih področij in razvijanje občutka varnosti,
 • učenje socialnih veščin,
 • priprava individualiziranih programov,
 • sodelovanje z učitelji in starši o delu z učenci ter seznanjanje z naravo njihovih težav,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

Delovna področja izvajanja dodatne strokovne pomoči:

 • nudenje individualne pomoči učencem,
 • spodbujanje razvoja močnih področij in razvijanje občutka varnosti,
 • učenje socialnih veščin,
 • priprava individualiziranih programov,
 • sodelovanje z učitelji in starši o delu z učenci,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

Mesečne govorilne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00 in vsak dan v času delavnika med 7.00 in 14.00. Za vsa vprašanja smo dosegljivi po e-pošti. Naši e-naslovi so na 1. strani šolske spletne strani.