»NEKAJ TI MORAM POVEDATI«

Zavedamo se, da nas sodobni tempo življenja in hiter razvoj tehnologije silita v uporabo sredstev, s katerimi pristen medčloveški stik izumira.

Zato se trudimo otrokom omogočiti spodbudno okolje, v katerem lahko razvijajo komunikacijske sposobnosti, da bodo v življenju lažje izrazili sebe, se naučili poslušati in bili bolj dojemljivi za svet, v katerem živimo.

Na šoli smo ob Tednu otroka poskrbeli za razgibano in ustvarjalno komunikacijo preko plesa in družabnih iger. Poudarek smo dali temeljem dobre komunikacije, ki so: prisluhniti, poslušati, slišati in razumeti.

Mentorice ŠS: Monika Pogačar, Barbara Rešek Črnak in Tatjana Ilovar