Socialna pedagoginja

Delo socialne pedagoginje ge. Tine Verbančič poteka vsak dan od 7.30 do 14.30. Delovna področja: Individualno ali skupinsko delo z učenci, kot pomoč pri razreševanju različnih težav, delo z učenci s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami, koordinacija...

Specialne pedagoginje

Specialne pedagoginje in izvajalke dodatne strokovne pomoči Magdalena Tehovnik, Ema Barbič, Manca Vrhovnik, Neja Zupanc, Ajda Hiti, Neža Mulej, Gregor Dovč, Petra Gale Jelenko, Kristina Škerjanec, Sarah Horvat Delovna področja specialnih pedagoginj: odkrivanje učencev...

Svetovalna služba

Kontakt Svetovalna delavka: Ana Aškerc, magistrica psihologije Telefonska številka: 01 444 05 43 e-pošta: ana.askerc@os-preserjeradomlje.si Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja...