Govorilne ure za straše

Elektronski naslovi učiteljev in strokovnih delavcev

POPOLDANSKE GOVORILNE URE za predmetno stopnjo od 6. do 9. razerda so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00. Prve popoldanske govorilne ure so v oktobru, zadnje pa v mesecu maju.

V želji, da bi čim več staršev dobilo informacije o svojem otroku, vas prosimo, da razgovor omejite na največ 10 minut.
V primeru, da potrebujete več časa, se z učiteljem dogovorite za obisk dopoldanskih govorilnih ur.

Hvala za razumevanje!


 DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2020/2021

Razredna stopnja

Učiteljica Govorilne ure Vzgojiteljica Govorilne ure
dan od – do dan od – do
1.a Jana Oražem četrtek 12.05 – 12.50 Barbara Črnak Rešek četrtek 12.05 – 12.50
1.b Nataša Lenarčič četrtek 12.05 – 12.50 Kaja Grčar četrtek 12.05 – 12.50
1.c Mateja Korošec torek 12.05 – 12.50 Monika Pogačar torek 12.05 – 12.50
1.d Ivi Klopčič torek 12.05 – 12.50 Petra Gostinčar torek 12.05 – 12.50
Učitelj/-ica Razred/predmet Govorilne ure
dan od – do
Barbara Hvastija 2.a torek 10.25 – 11.10
Lidija Šavli 2.b torek 12.05 – 12.50
Manca Mihelčič 2.c torek 12.05 – 12.50
Nina Mulej 2.d torek 12.05 – 12.50
Monika Švigelj 3.a četrtek 12.05 – 12.50
Petra Janežič 3.b ponedeljek 14.50 – 15.35
Jure Aljaž 3.c četrtek 12.05 – 12.50
Maja Zobavnik 3.d torek 12.05 – 12.50
Kristina Ferel 4.a petek 10.25 – 11.10
Simona Mauko 4.b torek 9.20 – 10.05
Alenka Treven 4.c petek 7.30 – 8.15
Bojana Lužar 4.d četrtek 8.20 – 9.05
Mateja Szillich Debevec 5.a sreda 7.30 – 8.15
Greta Grošelj 5.b ponedeljek 14.00 – 14.45
Katja Saksida 5.c petek 8.20 – 9.05
Matjaž Ozimek 5.d četrtek 10.25 – 11.10
Ruška Zupančič OPB petek 11.15 – 12.00
Kaja Grčar OPB četrtek 12.05 – 12.50
Simona Jeran OPB Torek 12.05 – 12.50
Simon Potočnik OPB torek 11.15 – 12.00
Igor Steiner OPB sreda 11.15 – 12.00
Katja Jenko OPB torek 12.05 – 12.50
Barbara Humar Slapnik OPB torek 12.05 – 12.50
Nataša Puhner TJA četrtek 12.55 – 13.40

 

Predmetna stopnja

Učitelj/-ica Raz. Predmet Govorilne ure
Dan od – do
Jaka Črešnar 6.a TJA ponedeljek 11.15 – 12.00
Katja Kukovec 6.b ŠPO, NŠP, IŠP, ŠSP, ŠZZ ponedeljek 11.15 – 12.00
Ana Marcijan 6.c GOS, SPH, NPH ponedeljek 10.25 – 11.10
Marjana Borovnica 6.d ŠPO, NŠP, IŠP, ŠSP četrtek 10.25 – 11.10
Mateja Jerina 7.a SLJ sreda 9.20 – 10.00
Alenka Kavka 7.b TJA ponedeljek 10.25 – 11.10
Saša Kosten 7.c GEO petek 9.20 – 10.00
Polona Torkar 7.d MAT četrtek 9.20 – 10.00
Žiga Lah 8.a ŠPO, NŠP, IŠP, ŠSP, ŠZZ petek 10.25 – 11.10
Vesna Bizalj 8.b MAT, TIT, NTE četrtek 10.25 – 11.10
Maja Maze 8.c MAT, FIZ četrtek 10.25 – 11.10
Blaž Mikuž 8.d NAR, BIO, šol. prehrana sreda 10.25 – 11.10
Simona Osolin 9.a NAR. BIO, GOS, SPH sreda 11.15 – 12.00
Saša Ozimek Nosan 9.b TJA ponedeljek 10.25 – 11.10
Boštjan Domjanić 9.c SLJ, VE 2 ponedeljek 8.20 – 9.05
Tanja Kastelic SLJ četrtek 12.05 – 12.50
Jasmina Pogačnik SLJ, ŠNO, GKL petek 8.20 – 9.05
Urša Zore SLJ sreda 8.20 – 9.05
Mateja Peršolja MAT sreda 9.20 – 10.00
Tatjana Ilovar MAT, učna pomoč ponedeljek 11.15 – 12.00
Petra Kores MAT, NTE sreda 11.15 – 12.00
Nika Ponikvar TJA ponedeljek 11.15 – 12.00
Blanka Čad ZGO, NI torek 10.25 – 11.10
Petra Gale Jelenko ZGO, specialna pedagoginja po dogovoru
Jelka Frelih TIT, OGL, petek 8.20 – 9.05
Mitja Juvan TIT, OGU, NTE četrtek 11.15 – 12.00
Franc Napast EZR, RVT, DIP torek 12.05 – 12.50
Nataša Žlindra NI, N2N, OPB, učna pomoč ponedeljek 8.20 – 9.05
Denis Robnik GUM, OPB sreda 12.05 – 12.50
Karmen Logar GUM ponedeljek 11.15 – 12.00
Maja Blažun Zornada LUM, LS ponedeljek 12.05 – 12.50
Maja Novak LUM, LS četrtek 11.15 – 12.00
Sonja Škarja KEM, GOS, NPH ponedeljek 10.25 – 11.10
Andrej Golob DKE, ROM, MME, UBE, FIK ponedeljek 9.20 – 10.00
Olga Šraj Kristan ŠPO, ŠSP, IŠP, OPB ponedeljek 11.15 – 12.00