UKREPI ZA OMEJEVANJE OKUŽB

Spoštovani učenci, delavci šole in starši!

Z namenom preprečevanja različnih obolenj na šoli namenjamo našo pozornost higienskim ukrepom. Prosimo vas, da naslednje ukrepe upoštevate povsod, kjer delate in se zadržujete.

NUJNI HIGIENSKI UKREPI:

  • Pravilno in pogosto umivanje rok (zlasti po uporabi WC, pred jedjo, pred jemanjem sadja iz skupnih košar, po stiku z živalmi …)
  • Temeljito pranje živil, ki jih zaužijemo surova, predvsem sadja in zelenjave (npr. umij jabolko, preden ga poješ).

Starše pozivamo, da otroke, ki zbolijo za različnimi obolenji obdržijo doma, dokler niso popolnoma zdravi. Ob daljših težavah se glede otrokovega zdravstvenega stanja posvetujte z otrokovim zdravnikom in o tem obvestite razrednika. Hvala za razumevanje!

Ravnateljica: Ana Nuša Kern