PREVOZI

OBVESTILA

Obvestilo za učence vozače in njihove starše

Vloga za uveljavljanje pravice do prevoza

Vsakodnevni prevoz učencev vozačev  je zelo odgovorno in zahtevno delo za prevoznika, zato zaposleni na šoli opozarjamo na pravila obnašanja v kombiju in na Zakon o varnosti cestnega prometa.

V prevoznem sredstvu morajo biti učenci vedno pravilno PRIPETI Z VARNOSTNIM PASOM.

 

Vedenje v  šolskem kombiju:
  • Vljudno pozdravimo voznika.
  • Vstopamo in izstopamo drug za drugim in se ne prerivamo.
  • Ko se usedemo na svoj sedež, se pripnemo z varnostnim pasom.
  • Med vožnjo ne kričimo in ne uničujemo sedežev ali varnostnih pasov.
  • Pomagamo mlajšim učencem naše šole.

 

Učence vozače, ki v šolo prihajajo s šolskim prevozom, neprestano opozarjamo, saj so v prometu najbolj izpostavljeni. Opozarjamo jih na kulturno obnašanje na postaji, kjer učenci vstopajo v kombi, in na ustrezno obnašanje v kombiju.

Učence prosimo, da pravila upoštevajo.

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA

Rova 1 Rova 2 Šola
6.40 6.41 6.45          
Arboretum Volčji Potok 1 Volčji Potok 2 Frontini – Mini bar KS Volčji Potok Rudnik Šola 
6. 50 6. 52 6. 55 6. 58 7. 00 7. 05 7. 10
Dolenje Zagorica Žiče Rova 1 Rova 2 Šola
7. 15 7. 18 7. 20 7. 22 7.23 7.25
Rova 1 Rova 2 Šola
7. 30 7. 31 7. 37  
Opekarniška ulica Pod hribom šola
7. 40 7.03 in 7. 43 7. 45
Arboretum Volčji Potok 1 Volčji Potok 2 Frontini – Mini bar KS Volčji Potok Rudnik Šola
7. 48 7. 50 7. 52 7. 54 7. 55 8. 00 8. 10  
Nožice –
Seškova ul.
Gostičeva 33-35
7.10
7.55
7.12
7.52
Hudo
7.05
7.40
Šmarca
7.05
7.50

ODHODI KOMBIJEV IZ ŠOLE

Ker se pojavljajo vprašanja glede vsakodnevnih prevozov, vam posredujemo nekaj pojasnil.
Šolski kombi začne z odvozom otrok iz šole takoj, ko se kombi napolni. Prevoz iz šole se lahko opravi tudi pred uro, ki je navedena po urniku, saj se tako izognemo, da otroci ne čakajo predolgo. Kombi prihaja nazaj toliko časa, da vse otroke odpelje in tako nihče ne ostane brez prevoza. Včasih je potrebno počakati nekaj minut, da se kombi vrne. Prosimo, da  otroci  v tem času strpno počakajo prevoz.

  1. odhod – 12.30 uri – Kombi odpelje izpred novega dela šole (prizidek) učence 1. triade, nato ob naslednjih odhodih pobira učence na izogibališču. Na kombi lahko vstopijo tudi učenci predmetne stopnje.
  2. odhod – 13.20 uri
  3. odhod – 14.00 uri
  4. odhod – 14.55 uri

Ob petkih je odhod zadnjega kombija ob 14. uri.
Kombi ne ustavlja več na nogometnem igrišču. Ustavljal bo na prvi postaji na Opekarniški ulici.

Ure odhodov zjutraj ostanejo nespremenjene.

Dostopnost