Šolski sklad

SKLADNIK 1. številka, 2. številka


Spoštovani starši, podporniki šolskega sklada!

Šolski sklad OŠ Preserje pri Radomljah je preko Sklada 05, ustanove za družbene naložbe, skladno z veljavnim Zakonom o dohodnimi, na seznamu upravičencev do donacij iz dela dohodnine. Kot zavezance in zavezanke za dohodnino, vas vljudno vabimo in naprošamo, da 0,5 % plačane dohodnine, ki bi sicer ostala v državnem proračunu, namenite delovanju našega Šolskega sklada.

Z vašo donacijo dohodnine boste podprli delovanje Šolskega sklada in s tem omogočili uresničitev temeljnih ciljev Šolskega sklada:

 • podpora programom za razvijanje sposobnosti učencev, ki so bili spoznani kot nadarjeni;
 • podpora razvijanju raziskovalne dejavnosti na šoli,
 • podpora nadstandardnemu programu šole, da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu šolarjev,
 • sofinanciranje šol v naravi,
 • sofinanciranje izletov,
 • sofinanciranje oziroma finančna podpora za izvedbo taborov,
 • omogočanje udeležbe na tekmovanjih,
 • pomoč pri finančnem izvajanju različnih programov šole otrokom iz socialno šibkih družin.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko oddate na več načinov:

Obrazec v tiskani obliki lahko oddate pri vam najbližji pristojni izpostavi FURS, lahko pa podatke iz predmetnega obrazca oddate tudi preko sistema e-davki.
Vložena zahteva velja za nedoločen čas oz. do preklica.

Za vašo donacijo se vam prisrčno zahvaljujemo! Hkrati bi se radi zahvalili tudi vsem, ki ste se za ta korak že odločili.

S spoštovanjem!
Šolski sklad OŠ Preserje pri Radomljah

Razija Agović Ramčilović, predsednica Šolskega sklada
Ana Nuša Kern, ravnateljica


ZAČETKI

Šolski sklad je bil konec leta 2001 ustanovljen na pobudo Sveta staršev v duhu pomoči otrokom, ki bi želeli obiskovati fakultativni pouk jezikov in bi se radi udeležili različnih taborov, pa jim zaradi socialnega položaja to ni dosegljivo. Svet staršev je želel dati možnost tudi otrokom, ki so nadpovprečno delavni in uspešni pri šolskem delu, zato naj bi jim šolski sklad omogočil sredstva za različne izobraževalne dejavnosti in programe. S takimi cilji je Šolski sklad začel s svojim poslanstvom.

DANES

Šola ponuja pester nadstandardni  program, ki pa je nekaterim otrokom zaradi njihovega šibkejšega socialnega položaja težje dosegljiv ali pa sploh ne. Zato člani šolskega sklada svoj prosti čas namenjamo zbiranju sredstev, ki bi tak program šole naredil dostopen vsem ne glede na socialni status.

Sredstva, zbrana z različnimi prireditvami in donacijami, namenjamo:

 • programom za razvijanju sposobnosti učencev, ki so bili spoznani kot nadarjeni,
 • razvijanju raziskovalne dejavnosti na šoli,
 • nadstandardnemu programu šole, da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu šolarjev:
 • sofinanciranje šol v naravi,
 • sofinanciranje izletov,
 • sofinanciranje oziroma finančna podpora za izvedbo taborov,
 • omogočanje udeležbe na tekmovanjih,
 • pomoč pri finančnem izvajanju različnih programov šole otrokom iz socialno šibkih družin.

CILJI

Letni delovni načrt Šolskega sklada za šolsko leto 2019/ 2020:

 • Sofinanciranje ŠVN (20€/ otroka, vendar se znesek po potrebi in presoji prilagodi)
 • Sofinanciranje socialno šibkih otrok
 • Sofinanciranje nadstandardnih programov (pri izbirnih predmetih, tabori, projekti)
 • Nakup nadstandardne opreme
 • Nakup novih toboganov za šolsko igrišče
 • Skrb za pridobivanje donacij
 • Izpeljali bomo naslednje prireditve:
  – dobrodelni koncert (7. in 8. april 2020)
  – športna sobota (23. 5. 2020)
  – zbiralne akcije papirja

Zavedamo se, da je LDN obširen in da najverjetneje ne bomo uspeli vsega realizirati, vendar se bomo sproti odločali, katerim nalogam bomo, poleg najosnovnejših prvih treh alinej, dali prednost.

UPRAVNI ODBOR IN NJEGOVO DELOVANJE

 • Razija Ramčilović – predsednica
 • Uroš Lipovšek
 • Tanja Mrkun
 • Ervin Lemark
 • Anita Tomič
 • Blanka Čad
 • Manca Mihelčič
 • Amanda Pokorn
 • Olga Šraj Kristan

POSTANITE ČLAN ŠOLSKEGA SKLADA!

Član šolskega sklada lahko postane vsak, ki prispeva sredstva. Višina sredstev ni pomembna.

Leta 2010 je svet staršev oblikoval pristopno izjavo, s katero starši postanejo člani šolskega sklada in vsako leto darujejo v šolski sklad določeno vsoto (v nadaljevanju). Pristopno izjavo se izpolni le enkrat v času devetletnega šolanja otroka /za vsakega otroka posebej/.

Hvala sem, ki v sklad po tej poti že prispevate. Tisti, ki še razmišljate, da bi na ta način pomagali uresničevati cilje sklada, pa lahko izpolnite [ddownload id=”884″ style=”link” text=”pristopno izjavo” .

Svet staršev je 30. 9. 2013 na seji, potrdil letni prispevek v Šolski sklad, ki znaša 3 x 5 evrov.

Znesek se vsakemu otroku vrne najmanj enkrat: ko gre vaš otrok v šolo v naravi, mu šolski sklad le-to sofinancira v višini najmanj 20 evrov. Vsak otrok dobi v devetih letih šolanja iz sredstev sklada za šole v naravi skupaj 162 evrov (s prispevki po 15 evrov pa starši za enega otroka prispevate v devetih letih 135 evrov). Če se udeležuje tekmovanj, raziskovanj, raznih projektov in drugih dejavnosti, je prispevek iz sklada za takšne dejavnosti na posameznika še večji.

Skratka, prispevanje v sklad je košček vlaganja v lastnega otroka.

Za vsak vaš prispevek smo vam hvaležni, še bolj pa tisti, ki si brez njega ne bi mogli privoščiti šole v naravi skupaj s sošolci, ne bi mogli na tekmovanje v dejavnosti, ki jim je ljuba in v kateri blestijo in se počutijo domače, ne bi mogli na kulturno predstavo z razredom, ker ne bi imeli denarja za prevoz,…

Sredstva lahko nakažete na podračun pri UJP: SI56 0110 0600 8355 603

Prejemnik: OŠ Preserje pri Radomljah, Pelechova 83, 1235 Radomlje
IBAN: SI56 0110 0600 8355 603
BIC: LJBASI2X
Sklic: SI 00 291
Koda namena: CHAR
Namen: DONACIJA V ŠOLSKI SKLAD

PREMAGOVANJE SOCIALNE NEENAKOSTI

Šolski sklad se odziva na vse bolj pereče socialne razmere v naši skupnosti, zato vsako leto sredstva namenja tudi premagovanju socialne neenakosti.

V primeru, da starši otrok ne zmorejo kriti stroškov dejavnosti, ki jih izvaja šola, lahko na šolski sklad naslovijo pisno vlogo. Ta se nahaja na posebnem obrazcu Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada_2022, ki ga je mogoče natisniti s spletne strani ali prevzeti v tajništvu šole. Izpolnjeno vlogo naj starši oddajo v tajništvo šole, v njej pa naj navedejo višino potrebnih sredstev.

Upravni odbor Šolskega sklada zagotavlja varnost osebnih podatkov prosilcev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Vloge za sofinanciranje programov šole je mogoče vložiti na primer za:

 • (do)plačilo vstopnine na dogodku, ki ga ima namen izvesti razredna skupnost,
 • (do)plačilo prevoza ob športnem dnevu v drugem kraju,
 • doplačilo ali polno plačilo šole v naravi,
 • in podobno …

Starši so z dopisom obveščeni kdaj in koliko sredstev je odobril šolski sklad na podlagi vloge.

 HVALA, 

 • ker ste  starši vsako leto bolj vključeni v naše delo,
 • ker soustvarjate pozitivne zgodbe,
 • ker cenite naša prizadevanja in
 • ker postajamo skupnost, ki skrbi za svoje člane.

Upravni odbor Šolskega sklada