NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Učenci opravljajo NPZ v šoli, v katero so vključeni.

V 6. razredu se NPZ izvaja iz:

  • SLOVENŠČINE
  • MATEMATIKE
  • ANGLEŠČINE

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:

  • SLOVENŠČINE
  • MATEMATIKE
  • 3. PREDMETA (ki ga določi ministrica z izdajo sklepa 1. septembra)

NPZ se v 6. in 9. razredu izvede v enem roku (ni več dodatnega roka). Letošnje šolsko leto bodo preizkusi za 6. in 9. razred:

  • torek, 7. maj 2024 – slovenščina
  • četrtek, 9. maj 2024 – matematika
  • ponedeljek, 13. maj 2023 – angleščina za 6. razred ter 3. predmet za 9. razred. Za našo šolo je bila izbrana (TUJ JEZIK – ANGLEŠČINA).

 

Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja, omogoči šolam, učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov. Do obojega bodo lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in EMŠO učenca na spletni strani NPZ. 

Vpogled v ovrednotene naloge za 9. razred bo od 3. 6. 2024 do vključno 5. 6. 2024. Vpogled za 6. razrede pa od 7. 6. 2024 do vključno 11. 6. 2024.

Učenci bodo pravočasno obveščeni o samem poteku preizkusa.

Povezava na strani Republiškega izpitnega centra, kjer najdete dodatne informacije o nacionalnem preverjanju znanja in naloge iz preteklih let:

Dostopnost