GOVORILNE URE ZA STARŠE IN UČENCE

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

so za predmetno stopnjo oziroma učence od 6. do 9. razreda so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30. Prve popoldanske govorilne ure so v oktobru, zadnje pa v mesecu maju.

V želji, da bi čim več staršev dobilo informacije o svojem otroku, vas prosimo, da razgovor omejite na največ 10 minut.

V primeru, da potrebujete več časa, se z učiteljem dogovorite za obisk dopoldanskih govorilnih ur.

Hvala za razumevanje!

Učenci imajo možnost govorilnih ur pri učiteljih, ki so jim na voljo za dodatno razlago, utrjevanje snovi, pogovor in podobno.

Urnik govorilnih ur

Roditeljski sestanki

V tekočem šolskem letu načrtujemo tri roditeljske sestanke: v septembru, januarju oziroma v februarju in v juniju.

Zadnji roditeljski sestanek je lahko povezan tudi z zaključno predstavitvijo dela učencev, nastopom učencev ipd.

Datumi prvih roditeljskih sestankov so objavljeni v spodnji tabeli, o morebitnih spremembah pa boste pravočasno obveščeni.

1. roditeljski sestanek – september
5. september Vsi oddelki prvih razredov
6. september Vsi oddelki drugih razredov
7. september Vsi oddelki tretjih razredov
8. september Vsi oddelki četrtih in petih razredov
12. september Vsi oddelki šestih in sedmih razredov
13. september Vsi oddelki osmih in devetih razredov
2. roditeljski sestanek – januar/februar

23. januar

Vsi oddelki prvih razredov

24. januar

Vsi oddelki drugih razredov

25. januar

Vsi oddelki tretjih razredov

26. januar

Vsi oddelki četrtih in petih razredov

30. januar

Vsi oddelki šestih in sedmih razredov

1. februar

Vsi oddelki osmih in devetih razredov

3. roditeljski sestanek – junij

Zadnji termin za RS določijo razredniki.

Dostopnost