Šolski koledar

Semestri
1. semester 1. 9. 2020–29. 1. 2021

2. semester
1. 2. 2021–15. 6. 2021 – zaključek pouka za 9. razrede
1. 2. 2021–24. 6. 2021 – zaključek pouka za ostale razrede

Pouk

  • Od 1. do 9. razreda pouk poteka v dopoldanskem času.
  • Oddelki podaljšanega bivanja od 12.00 do 17.00.
  • Jutranje varstvo je zagotovljeno od 6.15 do začetka pouka.

Počitnice

  • jesenske – ponedeljek 26. oktober 2020 – petek 1. november 2020
  • novoletne – petek 25. december 2020 – sobota 2. 1. 2021 (S poukom začnemo v ponedeljek, 4. 1. 2021)
  • zimske – ponedeljek 22. februar 2021 – petek  26. februar 2021
  • prvomajske – ponedeljek 26. april 2021 – nedelja 2. maj 2021

Vsak učenec je lahko na željo staršev odsoten od pouka do 5 dni.
Starši morajo prošnjo nasloviti na gospo ravnateljico teden dni pred odsotnostjo. Prošnjo učenec lahko odda razredniku, ki jo nato posreduje ravnateljici.

Starše prosimo, da spoštujejo pravilnik zaradi dobrega počutja svojega otroka v šoli.