Prevozi

Vsakodnevni prevoz učencev vozačev  je zelo odgovorno in zahtevno delo za prevoznika, zato opozarjamo na pravila obnašanja v kombiju in Zakon o varnosti cestnega prometa.

V prevoznem sredstvu moramo biti vedno pravilno PRIPETI Z VARNOSTNIM PASOM.

Kako se vedemo v  šolskem kombiju:

  • Vljudno pozdravimo voznika.
  • Vstopamo in izstopamo drug za drugim in se ne prerivamo.
  • Ko se usedemo na svoj sedež, se pripnemo z varnostnim pasom.
  • Med vožnjo ne kričimo in ne uničujemo sedežev ali varnostnih pasov.
  • Pomagamo mlajšim učencem naše šole.

Učence vozače, ki v šolo prihajajo s šolskim prevozom stalno opozarjamo, saj so v prometu najbolj izpostavljeni. Opozarjamo jih na kulturno obnašanje na postaji, kjer učenci vstopajo v kombi in na ustrezno obnašanje v kombiju.

Prosim, da pravila upoštevate.

Ravnateljica: Ana Nuša Kern, prof.


Šolski prevozi

Za šolsko leto 2021/2022 je bil na podlagi javnega razpisa izbran prevoznik, in sicer:

Prevozi Slapar, d. o. o.

Kersnikova 8, Mengeš, Slovenija
GSM: 051 226 700
GSM: 041 673 659
GSM: 041 851 951
Telefon: 01 7237 970
Elektronski naslov: slapar.prevozi@siol.net

Vloga za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza za učence vozače

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA

Rova 1 Rova2 Šola
6.40 6.41 6.45          
Arboretum Volčji Potok 1 Volčji Potok 2 Frontini Mini bar KS Volčji Potok Rudnik šola
6. 50 6. 52 6. 55 6. 58 7. 00 7. 05 7. 10
Dolenje Zagorica Žiče Rova1 Rova 2 Šola
7. 15 7. 18 7. 20 7. 22 7.23 7.25
Rova 1 Rova 2 šola
7. 30 7. 31 7. 37  
Opekarniška ulica Pod hribom šola
7. 40 7.03 in 7. 43 7. 45
Arboretum Volčji Potok 1 Volčji Potok 2 Frontini Mini bar KS Volčji Potok Rudnik šola
7. 48 7. 50 7. 52 7. 54 7. 55 8. 00 8. 10  
Nožice Seškova ul. Gostičeva 33-35
7.10
7.50
7.12
7.52
Hudo
7.05
7.40
Šmarca
7.05
7.50

ODHODI KOMBIJEV IZ ŠOLE

Ker se pojavljajo vprašanja glede vsakodnevnih prevozov, vam posredujemo nekaj pojasnil.
Šolski kombi začne z odvozom otrok iz šole takoj, ko se kombi napolni. Prevoz iz šole se lahko opravi tudi pred uro, ki je navedena po urniku, saj se tako izognemo, da otroci ne čakajo predolgo. Kombi prihaja nazaj toliko časa, da vse otroke odpelje in tako nihče ne ostane brez prevoza. Včasih je potrebno počakati nekaj minut, da se kombi vrne. Prosimo, da  otroci  v tem času strpno počakajo prevoz.

  1. odhod – 12.30 uri
  2. odhod – 13.20 uri
  3. odhod – 14.00 uri
  4. odhod – 14.55 uri

Ob petkih je odhod zadnjega kombija ob 14. uri.
Kombi ne ustavlja več na nogometnem igrišču. Ustavljal bo na prvi postaji na Opekarniški ulici.

Ure odhodov zjutraj ostanejo nespremenjene.